IMG_9580

Frilansande språkkonsult, fil.master

Jag har en masterexamen i svenska från Stockholms universitet. Där har jag främst undersökt språkvård (vad gör vi, kan vi göra det annorlunda?) och ägnat mig åt diskursanalys (vad pratar vi om, hur pratar vi om det?). Det är bra frågor att ställa och undersöka i många verksamheter. Jag är van vid att reda ut komplicerade saker.

Jag är dessutom examinerad språkkonsult och godkänd för F-skatt. Jag analyserar, granskar och ändrar texter, och jobbar dessutom med sociala medier.