Meritförteckning

Bild på mig.Just nu

 • jobbar jag som språkvårdare på Bolagsverket.

– Exempel på tidigare uppdrag –

 • Underleverantör till Expertinfo. Jag korrekturläser och språkgranskar, ofta myndighetstexter.
 • Inlett projekt för att skapa nya lättlästkategorier.
 • Academicum. Undervisat akademiker med utländsk examen i yrkessvenska.
 • Massolitförlag: Fakta- och språkgranskat.
 • Utbildningsförvaltningen i Stockholm: Utbildat i klarspråk för skribenter av tjänsteutlåtanden tillsammans med kollega.
 • True Womance: Analys och revideringsplanering av Twitter-närvaro.
 • Språkgranskat cv:n.
 • Språkrådet: Utvärdering av programvara för analys av stora språkmängder i jakt på nyord.

– Högre utbildning –

Jag har studerat språkvetenskap på högskolenivå sen 2010.

Masterexamen i svenska,

Stockholms universitet. 120 hp. 2014–2016.
Masteruppsats ”Lättläst stil”, om språklig variation i lättlästa litterära verk.
Magisteruppsats ”Demokratiskt klarspråk”, om språklagens demokratiska ambitioner.

Språkkonsult i svenska

Stockholms universitet. 180 hp. 2011–2014.
Kandidatuppsats som refererats i både Svenska dagbladet och Dagens nyheter som granskar språkrekommendationer.

Stockholms universitet. 60 hp. 2010–2011.

– Ideellt engagemang –

Jag satt i styrelsen för språkkonsulternas yrkesförening Ess 2013–2015. Där hade jag webbansvar, initierade och modererade flera medlemsträffar, projektledde stor enkät och modererade en av fyra konferenser.

Dessutom är jag skolinformatör för RFSL och har arrangerat språkkaféer för utbytesstudenter.

– Webb & program –

 • Word/Excel/ Powerpoint
 • Mailchimp
 • WordPress
 • Affinity designer
 • Photoshop

– Språk –

 • Svenska.
 • Engelska på avancerad akademisk nivå.
 • Svenskt teckenspråk på grundnivå.

– Föreläsningar om feminism –

 • Feministisk festival, Malmö, 2015
 • Pride, Stockholm, 2015
 • IDAHOT, Stockholm, 2016